Dołącz do nas!

Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
CAPTCHA
To pytanie ma na celu ochronę przed automatycznym spamowaniem oraz ustalenie, czy odwiedzający stronę jest człowiekiem.
Image CAPTCHA
Wpisz kod widoczny powyżej.

Logowanie

Nazwa użytkownika witryny Project Envision.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.
Prześlij nowe hasło

How to Add a New E-Mail Address in Exchange 2007 using Power Shell

Power Shell is very handy when it comes to managing Exchange 2007. Adding new email addresses for existing mailbox users is very common task for exchange administrators. Unfortunately there is no one cmdlet which would allow it. Below I will present a simple script, which is a combination of Get-Mailbox and Set-Mailbox cmdlets.

[PS] C:\Windows\System32>Get-Mailbox -Identity "acte\mroot" | fl EmailAddresses 
EmailAddresses : {smtp:mroot@acte.local, SMTP:mroot@acte.pl}
[PS] C:\Windows\System32>$tmpMailbox = Get-Mailbox -Identity "acte\mroot"
[PS] C:\Windows\System32>$tmpMailbox.EmailAddresses.Add("kz@acte.pl")
[PS] C:\Windows\System32>Set-Mailbox -Instance $tmpMailbox
[PS] C:\Windows\System32>Get-Mailbox -Identity "acte\mroot" | fl EmailAddresses
EmailAddresses : {smtp:kz@acte.pl, smtp:mroot@acte.local, SMTP:mroot@acte.pl}

The first line displays currently assigned email addresses to a mailbox object, which is identified by “acte\mroot”, the “fl EmailAddresses” means that we only want to display EmailAddresses property of mailbox object.

[PS] C:\Windows\System32>$tmpMailbox = Get-Mailbox -Identity "acte\mroot"

In above lines we assign mailbox object to a variable.

[PS] C:\Windows\System32>$tmpMailbox.EmailAddresses.Add("kz@acte.pl")

Here we add new email address to EmailAddresses collection.

[PS] C:\Windows\System32>Set-Mailbox -Instance $tmpMailbox

Set-Mailbox cmdlet saves our changes

[PS] C:\Windows\System32>Get-Mailbox -Identity "acte\mroot" | fl EmailAddresses

Lastly we verify that new email address was added.

Categories: