Dołącz do nas!

Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
CAPTCHA
To pytanie ma na celu ochronę przed automatycznym spamowaniem oraz ustalenie, czy odwiedzający stronę jest człowiekiem.
Image CAPTCHA
Wpisz kod widoczny powyżej.

Logowanie

Nazwa użytkownika witryny Project Envision.
Hasło powiązane z nazwą użytkownika.
Prześlij nowe hasło

Sql Server Error: 18452 Login failed for user

This one of the most common errors you can find on Sql Server or ASP.NET forums is Error 18452 Login failed for user. There are three causes, which could trigger that error:

 1. User tried to login using Sql Server Authentication but server allows only for Windows Authentication
 2. User tried to login using Sql Server authentication, but the login does not exist in Sql Server
 3. User tried to login using Windows Authentication, but the login is unrecognized Windows Principal

Check authentication mode

To check the Authentication Mode of Sql Server, we can use xp_logininfo procedure or click Server Properties in Sql Server Management Studio.

exec xp_loginconfig 'login mode'
login mode Mixed

To change the Authentication mode you can edit registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\InstanceNumber( i.e. MSSQL.1)\MSSQLServer\LoginMode with values 0 for Windows Authentication and 2 for Sql Server Authentication. After changing the registry key you have to restart Sql Server. Another way to perform that operation is by using Sql Server Management Studio, which is much easier and safer. Below screen shots illustrate that procedure.

Check if login exists on the Sql Server

To check we are trying to use exist in Sql Server we can query syslogins table.

Login exists
select count(*)
from master.dbo.syslogins
where loginname = 'wmuser'
1

Login does not exist
select count(*)
from master.dbo.syslogins
where loginname = 'xyz'
0

If you are using Windows Authentication

If you are using Windows Authentication you should check the things listed below

 • Verify that network connectivity between the server and the client works correctly. You can do it by pinging (ping command) the server from the client and the client from the server
 • Verify that name resolution works correctly:
  From the client: ping –a serverIP
  From the server ping –a clientIP
 • If the client machine, the server machine, and the account used to log on to the client are not all in the same domain, verify that the trusts between the domains are properly configured and working.
 • Verify that the Logonserver used by the client is a valid domain controller